หน้าแรก

การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง ใน 3Dmax


การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง

1.ไปที่ command panel เลือกที่รูปกล้อง VDO ดังรูปอธิบายรูป
    หมายเลขที่ 1 คือการสร้างกล้อง แบบ กำหนด จุดกึ่งกลางที่เราสามารถ Focus ได้
    หมายเลขที่ 2 คือการสร้างกล้อง แบบ ไม่กำหนด จุดกึ่งกลาง

2.ลองสร้าง กล้อง จาก Target จะได้ผลดังรูป


ภาพจาก Top Viwe


ภาพจาก Perspective Viwe ลองสังเกตที่ สี่เหลี่ยมกรอบ แดง คือ จุดที่อยู่กึ่งกลางของภาพ

3.คราวนี้ เรามาลองหัดใช้งานดู ดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบ ที่นี่ แล้วนำมาแตกไฟล์ดู เปิดไฟล์ 3dmax จะได้


ถ้าไม่ใช้เครื่อง มอกล้องเราจะไม่สามารถ Render มาเฉพาะ รูป แจกันดอกไม่ได้ ดังนี้ไปที่ Command Panel แล้วเลือก สร้างกล้อง แบบ Target ดังรูป


ไปที่ Font Viwe แล้วคลิกขวา ไปที่ Viwe เลือก Camera01

ผลก็คือ


จะเห็นว่าตอนนี้ กล้องอยู่ ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง

4.เรามาปรับตำแหน่งกล้อง โดยใช้การ Move ธรรมดาๆ นะครับ ตามรูปเลย


จะเห็นว่าจุด Focus อยู่ที่ตำแหน่งเดิม ดังนั้น เราก็สามารถย้าย จุด Focus ได้เช่นกันดังรูปเมื่อเรามาดูที่ Camera01 Viwe ก็จะได้

5.เรามา Render รูปนี้กัน เลือกที่ Camera01 และ กด F10 แล้วกด Render ผลก็คือ*หมายเหตุ การใช้งานกล้อง แบบ Free ก็มีลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน แค่การกำหนดจุดกึ่ง เท่านั้น


เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส  การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ 3Dmax ทั้งหมด »