หน้าแรก

การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน ใน MS_excel


การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน

ถ้าเราต้องการรวมข้อความหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จะต้องใช้วิธีการ & ข้อความเข้าด้วยกัน

1. เตรียมข้อความที่เราต้องการจะรวม 2. พิมพ์ "=" แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์แรก พิมพ์ "&" ถ้าต้องการช่องว่างให้พิมพ์ " " แต่ถ้าไม่ต้องการช่องว่างไม่ต้องพิมพ์ แล้วคลิกเมาท์ที่เซลล์ที่ต้องการจะรวมข้อความ แล้วกด enter (ตามตัวอย่างด้านล่าง) 3. ถ้าไม่พิมพ์ " " (ไม่ต้องการเว้นวรรค) 
4. ถ้าต้องการเว้นวรรค ๆ จะกว้างตามที่เราเว้นไว้ 

5. ต้องการ copy ไปที่เซลล์อื่นเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์เีดียวกันโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ 6. ลากเมาท์ลงมาที่เซลล์ด้านล่าง จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่าง 


การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_excel ทั้งหมด »