หน้าแรก

การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น ใน MS_excel


การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น

การสร้างตารางในโปรแกรม excel เป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว และการใช้ตารางนั้นบ้างที่ก็ต้องใช้ต่อเนื่องกันไป หลาย ๆ ครั้งที่จะต้องสร้างตารางให้เหมือนเดิม หรืออาจจะเหมือนแค่บ้างส่วนของตารางเท่านั้น เรามีวิธีง่าย ๆ ที่จะ copy รูปแบบตารางไปใช้ได้

1. เราจะให้เครื่องมือ "ตัวคัดวางรูปแบบ" ซึ่งจะอยู่ด้านบนของแถบเครื่องจะมีไอคอนตามรูป 2. เปิดไฟล์ที่มีตาราง ที่เราต้องการจะ copy 3. และเปิดไฟล์ตารางที่เราต้องการจะทำให้เหมือนต้นแบบ 4. คลิกที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการจะ copy 5. แล้วคลิกที่เครื่องมือ "ตัวคัดวางรูปแบบ" 6. จะขึ้นเป็นเส้นปะให้รู้ว่าจะคัดลอกรูปแบบตารางช่องไหน 7. แล้วมาคลิกที่ช่องตารางที่่เราต้องการจะให้มีรูปแบบเหมือนกัน8. จะได้รูปแบบตารางที่เราต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา 9. เราก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ ทำตารางในแนวนอนได้เหมือนกัน โดยทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว


การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์ การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_excel ทั้งหมด »