หน้าแรก

การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น ใน MS_excel


การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น

ในกรณีที่เราต้องการจะขยายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นพิเศษ ให้เห็นชัดเจน เช่นช่องตารางหนึ่งๆ หรือช่องข้อความต่างๆ 

1. เปิดข้อมูลหรือตารางที่เราต้องการจะซูมภาพ 2. ลากเมาท์เลือกพื้นที่ส่วนที่เราต้องการจะซูม แล้วไปที่แถบเครื่องมือด้านบน (ตามรูป) เลือกเมนู "ย่อ/ขยาย" > "ส่วนที่เลือก" แล้วกดEnter 3. จะได้ผลลัพธ์คือส่วนที่เราเลือกไว้จะขยายใหญ่ขึ้น


การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_excel ทั้งหมด »