หน้าแรก

การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน ใน MS_excel


การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน

ถ้าเราต้องการจะตกแต่งหัวข้อตารางให้มีรูปแบบอื่นๆ ให้เด่นก่อนข้อความในตารางเราสามารถทำได้เช่น "การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน" 

1. พิมพ์ตารางที่ต้องการจัดข้อความให้เสร็จ 2. เลือกช่องตารางที่เราต้องการจะจัดแล้ว คลิกเมาท์ขวา > "จัดรูปแบบเซลล์" 3. เลือก "การจัดตำแหน่ง" 4. จะใช้สามส่วนที่อธิบายไว้ในรูป ตามความหมายนั้นๆ 5. เืลือกการวางแนวที่ 45 องศา (หรือแล้วแต่กำหนด) เลือกตัดข้อความ 6. จะได้หัวข้อตารางให้แบบที่เราต้องการ 


การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น การคัดลอกชีททั้งหน้้า
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_excel ทั้งหมด »