หน้าแรก

การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์ ใน MS_excel


การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์

1. คลิกเมาท์ที่เลขแถวที่เราต้องการกำหนดความสูง2. หรือคอลัมน์ที่เราต้องการกำหนดความกว้าง3. คลิกเมาท์ขวาแล้วเลือกที่ "ความสูงของแถว ( ความกว้างของคอลัมน์ )" 4. ใส่ขนาดที่ต้องการ แล้วคลิก "ตกลง" 5. จะได้ผลลัพธ์ตามนี้


การทำให้เซลมีความกว้างพอดีกับข้อความ การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_excel ทั้งหมด »