หน้าแรก

แนะนำเครื่องมือ ใน MS_word


แนะนำแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของปุ่มที่ทำคำสั่งต่างๆ ซึ่งจะเหมือนกับการเรียกคำสั่งที่แุถบเมนู ปุ่มเหล่านี้จึงถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่ไว้บนแุถบเครื่องมือเป็นชุดๆ มีหลายชุดด้วยกัน


เปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน(Compare Slide by Side) การตีเส้นว่าง และเลือกพิมพ์เฉพาะช่วงที่ต้องการ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_word ทั้งหมด »