หน้าแรก

การใส่ Movies ใน MS_powerpoint


การใส่ Movies

คลิกที่เมนู Insert>Movies and Sounds>Movies from File

เลือก Movies จากที่ ๆ เก็บไว้แล้วคลิก OK

สามารถปรับขนาดให้เล็กใหญ่ได้ตามต้องการ

เมื่อต้องการจะเล่น Movies เวลาที่เสนองานอยู่ให้คลิกที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ของ Movies


เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_powerpoint ทั้งหมด »