หน้าแรก

การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background ใน MS_powerpoint


การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background

ใช้เมาท์ขวาคลิกที่สไลด์แล้วคลิกที่ Background

คลิกที่ More Colors

สามารถเลือกสีไ้ด้ตามต้องการ เมื่อเลือกสีได้ตามต้องการแล้วให้คลิก OK

คลิกที่ Preview เพื่อดูสีที่เลือกใว้หรือ Apply เพื่อเปลี่ยนสีแผ่นสไลด์

สามารถใส่ Effects ได้โดยเลือก Fill Effects

ใส่ลูกเล่นโดยเลือกสีที่ 2 ได้

คลิก Apply หรือ Preview เพื่อดูสีที่เลือก

ถ้าไม่ถูกใจสามารถทำใหม่ได้ทั้งหมด


การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_powerpoint ทั้งหมด »