หน้าแรก

การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow) ใน MS_access


การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)

จุดประสงค์ของคำสั่งนี้คือการเปลี่ยนคำสั่งหนึ่งให้เป็นอีกคำสั่งหนึ่ง เช่น ถ้าเราได้เกรด A ก็จะได้คำบอกว่าดีมาก ถ้าได้ F คือ สอบตกเป็นต้น

ได้เกรด A ก็ให้ใ่ส่คำว่า ดีมาก 
ได้เกรด B ก็ให้ใ่่ส่คำว่า ดี 

ได้เกรด C ก็ให้ใส่คำว่า พอใช้ 
ได้เกรด D ก็ให้ใส่คำว่า ต้องปรับปรุง 
ได้เกรด F ก็ให้ใส่คำว่า สอบตก

รูปแบบคำสั่งคือ =SWITCH(เงื่อนไข-1,ค่าที่-1,เงื่อนไข-2,ค่าที่-2,เงื่อนไข-3,ค่าที่-3,เงื่อนไข-4,ค่าที่-4)

1.เปิดฟอร์ม(frm_Score) ในมุมมองของการออกแบบขึ้นมา

2.ให้เพิ่ม Text Box ไปอีก 1 ชิ้น ตั้งชื่อว่า txtRemark

3.ที่แหล่งตัวควบคุมให้ใส่คำสั่ง=Switch(TextGrade)="A","ดีมาก",(TextGrade)="B","ดี",(TextGrade)="C","พอใช้",(TextGrade)="D","ต้องปรับปรุง",(TextGrade)="F","สอบตก")

4.แล้วเปิดมุมมองแผ่นข้อมูลขึ้นมาดูครับก็จะได้การจัยคู่คำที่เราต้องการ


สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp การใช้คำสั่ง CHOOSE เลือกได้มากกว่า 2 (Program Flow)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_access ทั้งหมด »