หน้าแรก

การปรับแต่งรอยมาร์คเพื่อการตัด(ต่อจากเรื่องนามบัตร) ใน Illustrator


การปรับแต่งรอยมาร์คเพื่อการตัด(ต่อจากเรื่องนามบัตร)
กด ctrl+k จะได้รูปนี้ครับ

ที่ลูกศรชี้นั้นเป็นการเพิ่มความซับซ้อนของรอยมาร์คนะครับ ลองไม่คลิกแล้วไปใช้ filter /create/trim mark กับนามบัตรเราก็จะได้ความต่างดังนี้ครับ

เอ คือ ไม่ใช้แปนนีส ครอบ มาร์ค ส่วน บี ใช้ครับ 


การสร้างนามบัตรอย่างง่าย การลอกลายภาพ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ Illustrator ทั้งหมด »