หน้าแรก

การทำธงพริ้วไหว ใน Illustrator


การทำธงพริ้วไหว ในบทความนี้จะให้รู้จักการใช้เครื่องมือ Distort เพื่อประยุกต์ใช้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร หรือวัตถอื่นๆ อย่างในตัวอย่างการทำ ดังนี้

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมา พร้อมเลือกเครื่องมือ  Rectangle Tool วาดธงขึ้นมา ดังภาพ

2. นำ Mouse เลือกวัตถุทั้งหมด แล้วทำการ Group โดยเข้าไปที่เมนู Object --> Group (Ctrl+G)

3. ใช้เครื่องมือ Envelope Distort โดยเข้าไปที่เมนู Object --> Envelope Distort --> Make with Warp เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของธง ดังภาพ

4. ตบแต่งวัตถุเพิ่มเติม เพียงเท่านี้เราก็สามารถทำธงที่ดูพริ้วไ้หวได้แล้วครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ลองนำไปใช้กันดูนะครับ


การลอกลายภาพ การใส่ขอบสีให้กับตัวอักษร
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ Illustrator ทั้งหมด »