หน้าแรก

การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1) ใน Illustrator


การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)

สั่ง File >> New เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ กำหนดขนาด A4 ครับ กด OK เสร็จแล้วนะครับ ให้สร้างเส้น Guides ขึ้นมาตัดกันตรง กลางหน้ากระดาษ ดังรูปครับ

Note : วิธีการสร้างเส้น ไกด์สามารถทำได้โดยการนำเมาส์ไปวางที่ไม้บรรทัดด้านข้างของไฟล์ คลิ๊กเมาส์ ค้างไว้แล้วลากมาไว้ ตำแหน่งที่ต้องการแต้ถ้าไม่มีไม้ บรรทัดในไฟล์ สั่ง View >> Show Rulers (Ctrl+R) จากรูปนะครับสังเกตดูเลข 0 จะมาอยู่ ตรงกับเส้นไกด์พอดี 

เรามาดูวิธีทำกันดีกว่า เมื่อดูจากรูป ผมนำ Pointer ไปวางไว้ที่มุมด้านซ้ายของไม้บรรทัด แล้วคลิ๊กเม๊าส์ค้างไว้ จากนั้นลาก ไปทับกับเส้นไกด์ ตรงบริเวณที่เส้นตัดกัน เลข 0 จะไปอยู่ตรงเส้นไกด์ทันที เมื่อเราได้เส้นไกด์เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราจะสร้างเส้นไกด์เพิ่มอีก 3 เส้นเพื่อสร้างเส้นโค้ง ที่อยู่ด้านล่างของโลโก้นะครับให้สร้างเส้นไกด์ ระยะห่างจากเส้นไกด์แรก ที่ทำไว้ 5 cm เส้นถัดมา 6.5 cm และเส้นสุดท้าย 8 cm ดังภาพเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการสร้าง รูปวงกลม 3 วงซ้อนกันโดยที่เราจะใช้เครื่องมือรูปวงกลมดังภาพ เราจะสร้างวงกลมจาก จุดศูนย์ การของเส้นไกด์ ที่เราสร้างไว้ ดังภาพ

จะเห็นได้ว่าวงแรก จะพอดีกับเส้นไกด์เส้นแรก วงที่ 2 จะพอดีกับเส้นที่ 2 และวงที่ 3 จะพอดีกับเส้นที่ 3 ซึ่งในภาพจะเห็นได้ว่า เราจะเริ่มสร้างวงกลมจาก จุดศูนย์กลางออกไปจนครบ 3 วงนะครับ 

วิธีการสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลาง ให้นำ Cursor ไปวางตรงตำแหน่งที่เส้นไกด์ตัดกันแล้วกดปุ่ม Alt + Shift ค้างไว้ เมื่อเราทำการสร้างรูปวงกลม จะเริ่มสร้างจาก จุดศูนย์กลางครับ ทำจนครบ 3 วงดังภาพนะครับ 

Note : การกด Alt เพื่อทำการสร้าง Object จากจุดศูนย์กลาง การกด Shift เพื่อให้ Object เป็นรูปวงกลม หรือถ้าเป็นเครื่อง มือ สร้างสี่เหลี่ยมจะเป็นการสร้าง สี่เหลี่ยมจตุรัส

เมื่อเราได้รูปวงกลม 3 วงซ้อนกันเรียบร้อยแล้ว เลือกเครื่องมือ ลูกศรสีขาว (Direct Selection) ทำการเลือก Anchor Point ที่ไม่ต้องการ จากภาพ เราจะทำการเลือก Anchor Point 3 จุดด้านขวา และ 3 จุดด้านล่าง จากนั้นกด Delete เพื่อลบจุดที่ไม่ ต้องการออก

ข้อมูลจาก : http://www.hardcoregraphic.com


มาลองวาดหน้าตัวการ์ตูนด้วย illustrator กันเถอะ การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 2)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ Illustrator ทั้งหมด »