หน้าแรก

การใส่ข้อความใน Dreamweaver ใน dreamweaver


พูดถึงการใส่ข้อความใน Dreamweaver นั้นบางคนดูเหมือนจะดูธรรมดาไปแล้ว ในที่นั้นเราจะให้ดูการใส่ข้อความแบบธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันอยู่ และการ Import ข้อความที่เป็น Text File เข้ามาใส่ในเว้บเพจของเรา

การใส่ข้อความลงใน Dream แบบพิมพ์

1.> ให้เราเปิดโปรแกรม
 Dreamweaver ขึ้นมา (ถ้ายังไม่แสดงเอกสารว่างๆ ขึ้นมา ให้เลือกที่ File -> New) ดังรูป

2.> ถ้าเปิดหน้าต่างขึ้นมาแล้ว เราสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปได้เลย
Tip
- ถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่แบบมีระยะห่างของบรรทัดเยอะๆ ให้กด Enter
- ถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่แต่ต้องการให้บรรทัดชิดกันให้กด Shift+Enter
- การเว้นวรรคใน Dream จะเว็นวรรคได้ทีเดียว ถ้าจะเว้นวรรคเยอะดูบทเรียนถัดไปนะครับ :-) 


การใส่ข้อความลงใน Dream แบบ Import

1.> เปิดเอกสารขึ้นมาให้เป็นหน้าว่าง แล้วเลือกเครื่องมือ Insert Tabular Data ดังรูป

2.> หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกข้อมูลดังรูป

3.> จากรูปในช่องต่างทำความเข้าใจดังนี้
- ในช่อง
 Data File : ให้เราเลือกหาไฟล์ที่เราต้องการ Import จากภาพผม Import ไฟล์มาจาก web.txt
- ในช่อง
 Delimiter : ในช่องนี้เป็นเพียงการบอกตำแหน่ง การแบ่งแยกข้อความ
-
 Table Width : ความกว้างของตารางที่เราต้องการจะใส่ข้อความ ถ้าอยู่ในตำแหน่ง Fit to Data โปรแกรมจะสร้างตารางขึ้นมาตามขนาดของตาราง
- ตำแหน่งที่เหลือเป็นการระบุขอบตารางที่เราจะใส่ข้อมูล


4.> ทดสอบการ Import จากไฟล
 web.txt

5.> ลองทำดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ :-)


การสร้าง site ให้กับ Dream การติดตั้งภาษาไทยให้ Dreamweaver
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ dreamweaver ทั้งหมด »