หน้าแรก

การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ CSS Style ใน dreamweaver


พูดถึงในเรื่องของการพิมพ์ข้อความ คงหนีไม่พ้นการกำหนดขนาดตัวอักษรถ้าเป็นการกำหนดแบบปกติอาจจะทำให้หน้าเว็บของเราเพี้ยน แต่ถ้าเป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ CSS Style จะทำให้หน้าเว็บของเราคงเดิมไม่ว่าผู้ใช้จะเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรแบบใดก็ตาม ลงมือกันเลยดีกว่า |--

1.> พิมพ์ข้อความที่เราต้องการกำหนดลงในหน้าที่เราต้องการ ดังรูป

2.> Click ขวา ที่หน้าเอกสารเลือกเมนู CSS Styles -> New Style...

3.> หลังจากที่เราเลือกคำสั่ง New Style... แล้วจะปรากฎหน้าต่างให้เรากำหนดชื่อของรูปแบบตัวอักษร ในที่นี้ผมต้องการ Font ขนาด 12 เราก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับขนาดตัวอักษรที่เราต้องการ หลังจากนั้นกด OK ดังภาพ
Tip
- ชื่อที่เราตั้งไม่สามารถเว้นวรรคได้ ถ้าต้องการเว็นวรรคให้ใส่เครื่องหมาย (
 _ )

4. หลังจากนั้นเราก็ทำการเลือก Font และขนาดตามที่เราต้องการ ในที่นี้ผมจะใช้ Font Tahoma ขนาด 12 ตามที่เราได้ตั้งชื่อไว้แต่แรก ดังรูปด้านล่าง

5.> การนำไปใช้ ให้เรานำ Mouse เลือกข้อความที่เราพิมพ์ไว้ click ขวาที่ข้อความ เลือกที่เมนู 
CSS Styles -> font12
 ตามที่เราได้ตั้งชื่อไว้
ข้อสังเกต ถ้าเราทำถูกต้องตามขั้นตอนขนาดของตัวอักษรจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังรูป6.> เพียงเท่านี้เราก็สามารถกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ CSS Styles ได้แล้วล่ะครับลองนำไปใช้ดู :-)


การใส่สีให้กับตัวอักษรใน Dream การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ dreamweaver ทั้งหมด »