หน้าแรก

การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ ใน dreamweaver


บางทีในการทำเว็บเราอาจจะต้องการข้อความ หรือตัวอักษรแบบแปลกๆ มาใส่ในเว็บของเรา คุณทราบหรือไม่ว่า Dreamweaver ก็สามารถพิมพ์ได้ ?

1.> ให้เราเลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ ให้คุณเลือกที่เมน
ู Option ที่แถบเมนู 
Objects -> Characters ดังรูป


2.> หลังจากนั้นเลือกที่เครื่องมือ
 Insert Other Characters  


3.> หลังจากที่เราได้ทำการเลือกที่เครื่องมือแล้ว จะม
หน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการจะใส่ตัวอักษรอะไรลงในเว็บของเรา


4.> เพียงเท่านี้เราก็สามารถหาของแปลกๆ มาใส่ในเว็บเราได้แล้วการกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ CSS Style การสร้างตารางใน Dream
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ dreamweaver ทั้งหมด »