หน้าแรก

การใส่สี Background, Border ให้กับตาราง ใน dreamweaver


ความต่อจากบทเรียนที่แล้ว การใส่สีให้กับตารางเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เว็บเราดูหน้าสนใจในเนื้อหาต่างๆ ที่เราใส่ลงไป นอกจากที่เราจะรู้จักการใส่สีแล้วเราควรจะรู้จักองค์ประกอบของสีด้วย เพื่อให้สีที่เราใช้นั้นดูสบายตา +_+

การใส่สี Background ลงใน Cell ของตาราง

1.> ให้เราสร้างตารางที่เราต้องการใส่สีขึ้นมาก่อน ตัวอย่างดังภาพ

2.> หลังจากที่เราสร้างตารางเสร็จแล้ว ถ้าเราต้องการใส่สี Background ให้กับ Cell ต่างๆ ให้เรา Click เลือกที่ Cell ที่เราต้องการใส่สีล้วเลือกสีจาก Properties ที่หัวข้อ Bg ดังภาพ


3.> หลังจากที่เราเลือกสีที่เราต้องการ สีนั้นก็จะถูกใส่ลงไปในตาราง ดังภาพ
ทดลองใส่หลายๆ ช่องดู


การใส่สี Background ให้กับตาราง

//ทำความเข้าใจ การใส่สีให้กับตารางนั้นจะต่างจาก Cell ตรงที่ว่าสีที่เราใส่ลงไปจะถูกเทลงใน Cell ตารางทุกช่อง

1.>
 *ความเดิม หลังจากที่เราสร้างตารางแล้วให้เรา Click ที่ขอบของตาราง แล้วเลือกสีจาก Properties หัวข้อ Bg ดังภาพ


2.> หลังจากที่เราได้ทำการเลือกสีแล้ว สีจะถูกเทลงในตารางทั้งหมดที่เราเลือ

Tip
 - แต่เรายังสามารถใส่สีลงใน Cell ต่างได้เหมือนเดิมเพียงนำขั้นตอนแรกมาประยุกต์
ลองประยุกต์ใส่สีที่ Cell


3.> เป็นอย่างไรบ้างครับยาวไปหน่อย แต่หวังว่าเพื่อนๆ คงนำไปใช้ได้นะครับ :-)

การสร้างตารางใน Dream การสร้างเมนูคล้ายๆ กับเว็บ Sanook
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ dreamweaver ทั้งหมด »