หน้าแรก

การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee ใน HTML


การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee 

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marquee scrolldelay="ความเร็ว" direction="ทิศทางวิ่ง">ข้อความ</marquee>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marquee.php เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>marque</title>
</head>

<body>
<marquee scrolldelay="100" direction="RIGHT">kedvicha.com</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee scrolldelay="500" direction="RIGHT">kedvicha.com</marquee>
kedvicha.com
<marquee scrolldelay="500" direction="LEFT">kedvicha.com</marquee>
kedvicha.com
<marquee scrolldelay="500" direction="UP">kedvicha.com</marquee>
kedvicha.com
<marquee scrolldelay="500" direction="DOWN">kedvicha.com</marquee>
kedvicha.com

** หมายเหตุ ค่าของ scrolldelay ยิ่งมากจะทำให้วิ่งช้าลง

การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML ความเป็นมาของ HTML
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ HTML ทั้งหมด »