หน้าแรก

โครงสร้างของภาษา PHP ใน PHP


//ภาษาที่เราใช้เขียนโฮมเพจ ทุกภาษาย่อมมีรุปแบบเป็นของตัวเอง ภาษา PHP ก็เช่นกัน

รูปแบบโค้ด

<? //TAG เริ่มต้นในการเขียน
       ........... //ส่วนรายระเอียดของโฮมเพจที่เราต้องการแสดง
     
    ?> //TAG จบการทำงาน

เขียนในรูปแบบอื่น 

<?php 
    ........//เขียนอีกแบบหนึ่งแต่ใช้งานเหมือนกัน

   ?>


การทำ List/Menu ด้วย Ajax การนำโค้ด PHP ใส่ใน HTML
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »