หน้าแรก

คำสั่งแสดงผลบน Browser ใน PHP


//คำสั่งแสดงผลบน Browser เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, รูปภาพ, ข้อมูลในฐานข้อมูล เราสามารถเขียนรูปคำสั่งดังนี้

รูปแบบโค้ด

<?
     echo "webthaidd.com";
 //รูปแบบคำสั่งที่ใช้แสดงโดยเราจะเขียนข้อมูลที่เราต้องการแสดงผลไว้ในเครื่องหมาย "..." และปิดท่ายด้วยเครื่องหมาย ;

   ?> 

รูปแบบอื่นๆ

echo $name; //ใช้ในการแสดงผลตัวแปล เช่นตัวแปล $name


การนำโค้ด PHP ใส่ใน HTML การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »