หน้าแรก

การเชื่อมข้อความหลายข้อความ ใน PHP


//บางทีในการเขียนภาษา PHP อาจจะมีหลายองค์เข้ามาเพื่อให้เรานำมาเชื่อม อย่างเช่นข้อความหลายๆ ข้อความนำมาเชื่อมเพื่อนำไปแสดงผลทีเดียว บางคนอาจนึกภาพไม่ออกอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่มาลงทะเบียนบนเว็บของเรา ดังนั้นเราควรจะทราบรูปแบบการเชื่อมข้อความ ดังตัวอย่างนี้

รูปแบบโค้ด

//แบบที่1 ใช้จุดในการเชื่อม (.)
<?
    echo "WebThaiDD".".COM";
//ในคำสั่งนี้เราใช้จุดในการเชื่อม (คงเห็นนะครับ [-_-!] จุดเล็กไปหน่อย)
  ?> 

//แบบที่2 ใช้คอมมาร์ในการเชื่อม (;)
<?
   echo "WebThaiDD",".COM";
//คำสั่งนี้ใช้คอมมาร์ในการเชื่อม
  ?>

//ลองนำไปใช้ดูนะครับ


คำสั่งแสดงผลบน Browser ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »