หน้าแรก

ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP ใน PHP


//ในภาษาที่มีการเขียนโปรแกรมก็มีการประกาศตัวแปล เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเก็บไว้ใน Memory เพื่อรอนำไปประมวลผลอีที ดังนั้นก่อนที่เราจะประกาศตัวแปลเราต้องรู้จักชนิดของตัวแปลก่อน

รูปแบบชนิดของตัวแปล

Integer :เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นทศนิยมได้
Float :เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และลบจะคล้ายชนิด Integer แต่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นจุดทศนิยมได้
String :เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่น ข้อความ ตัวอักษรชนิดต่างๆ
Array :เป็นตัวแปลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นชุดๆ สามารถใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
Object :เป็นตัวแปลที่เก็บข้อมูลในลักษณะของ Object เพื่อใช้ในการเรียกใช้ของ Class ต่างๆ
Type Juggling :เก็บข้อมูลในลักษณะเฉพาะ หรือผู้ใช้เพิ่มเติมเข้ามา

ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือพัฒนา Web Database ด้วย PHP
ผู้แต่ง : นต.ไพศาล โมลิสกุลมงคล

การเชื่อมข้อความหลายข้อความ การประกาศตัวแปลในภาษา PHP
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »