หน้าแรก

การประกาศตัวแปลในภาษา PHP ใน PHP


//จริงๆ แล้วในการประกาศตัวแปลในภาษา PHP จะไม่ต้องมีการกำหนดอะไรมากมายนัก จะไม่เหมือนภาษา C ซึ่งถ้าเราประกาศตัวแปลเป็นชนิดใดเราจะต้องบอกด้วยว่าตัวนั้นเป็นชนิดใด แต่ในภาษา PHP ไม่ต้องเพียงแค่เราประกาศตัวแปลและเรียกใช้ให้ถูกต้องแค่นั้นเอง

ขอบเขตการตั้งชื่อตัวแปล

1. ขึ้นต้นด้วยเครื่งหมาย $ แล้วตามด้วยตัวอักษร A-Z,a-z
2. มีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร
3. ห้ามมีจุดทศนิยม หรือช่องว่าง
4. จะต้องไม่ตรงกับคำสงวน และควรตั้งชื่อ ให้มีความหมายใกล้เคียงกับ ค่าที่เก็บ
5. ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่จะเป็นตัวแปรต่างกัน
6. ถ้าตั้งตัวแปรมาใหม่ แล้วทับตัวแปรเก่า ค่าของตัวแปรเก่าจะหายไป

ที่มา : ThaiCreate.Com

รูปแบบการประกาศตัวแปลชนิดต่างๆ

//การประกาศตัวแปลชนิด Integer
<?
   $number;
 //บรรทัดนี้เป็นการประกาศตัวแปลแต่ยังไม่ได้ระบุค่า
   $data =100; //บรรทัดนี้เป็นการประกาศตัวแปลแบบระบุค่า
   echo $data; //ลองทดลองดู
  ?>

//การประกาศตัวแปลชนิด Float

<?
   $number;
 //จะมีการประกาศที่เหมือนกันครับแต่เรียกใช้ให้ถูก
   $data =100.53; //จะเห็นได้ว่าบรรทัดนี้สามารถใส่จุดทศนิยมลงไปได้
   echo $data; //ลองดูกันดีกว่า
  ?> 

//การประกาศตัวแปลชนิด String
<?
   $url="webthaidd.com";
 //ข้อสังเกตุการประกาศตัวชนิดนี้จะมีเครื่องหมาย (" ") ครอบอยู่
   $text_number="12345"; //หรือข้อความที่เป็นตัวเลขด้วย
   echo $url.$text_number;
  ?> 

ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP การกำหนดค่า ODBC
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »