หน้าแรก

การใช้คำสั่ง Include กับการแสดงผล ใน PHP


//บางคนถามว่าการใช้คำสั่ง Include ให้แสดงผลตามตัวแปลที่เราต้องการได้อย่างไร ลงมือเลยดีกว่าครับ

ตัวอย่างโจทย์

//ถ้าเราส่งค่าตัวแปลมาที่ไฟล์ index.php?page=lyrics (เพื่อที่จะเปิดหน้าส่วน template ตรง pagefile ให้เป็น lyrics.php) หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ที่เราต้องการขึ้นมา


คำสั่งที่ใช้

- คำสั่ง If..Else เพื่อที่จะใช้เช็คว่าจะให้แสดงไฟล์ไหน
- คำสั่ง Include เพื่อใช้ในการนำไฟล์ที่เราต้องการมาแสดง

รูปแบบโค้ด

<?
   if($page=="lyrics"){ 
//เช็คค่าตั้วแปล
     include('lyrics.php'); //ถ้าถูกต้องนำไปแสดงผล 
   }
   ?> 


การนำไปใช้ถ้ามีหลายไฟล์

<?
   if($page=="lyrics"){
 //เช็คค่าตั้วแปล
     include('lyrics.php'); //ถ้าถูกต้องนำไปแสดงผล 
   }else  if($page=="navigator"){ 
     include('navigator.php'); 

   } //เขียนต่อไปเรื่อยเท่าที่เราต้องการ
   ?> 

//เห็นไหมครับไม่ยากเลยลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ


การกำหนดค่า ODBC การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »