หน้าแรก

การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์ ใน PHP


//พูดถึงแบบฟอร์มส่งเมล์ บางคนถามว่าเราต้อง Set ค่าอะไรบ้าง, จะส่งอย่างไร, สร้างฟอร์มอย่างไร ส่วนใหญ่แล้วการส่งเมล์ผ่านโดยโปรโตคอล SMTP และส่วนใหญค่าเหล่านี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะเป็นค่าที่กำหนดอยู่ที่ Srever ดังนั้นเราเพียงแต่สร้าง Form และเขียน Scripts ให้ถูกต้องเพียงเท่านี้เราก็สามารถส่งเมล์ได้แล้ว

เริ่มสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์

1.> เราจะใช้โปรแกรมอะไรสร้างแบบฟอร์มก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น HTML หรือจะเป็นโปรแกรม Dreamweaver สุดฮิทก็ตามในที่นี้ผมใช้โปรแกรม Dreamweaver เริ่มจากเปิดหน้าเอกสารที่ใช้ในการสร้าง Form พร้อมกับเปิดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Form เช่นกัน

2.> เริ่มนำเครื่องมือที่ใช้สร้าง Text Field, Button มาใช้ในการสร้าง Form ดังรูป

หมายเหตุ
//ในส่วนของการกำหนดค่าตัวแปลผมได้กำหนดค่าไว้ดังนี้
- ช่องผู้ส่งกำหนดเป็น : form
- ช่องผู้รับกำหนดเป็น : to
- ช่องหัวเรื่องกำหนดเป็น : subject
- ช่องข้อความกำหนดเป็น : message
* อย่าลืมกำหนด Action ให้ฟอร์มด้วยนะครับ (ในที่นี้ผมให้ Action ไปที่ sent_mail.php

3.> หลังจากที่เราสร้างแบบฟอร์มเสร็จแล้วก็ให้ Save เก็บไว้ชื่อว่า
 form_mail.htm
Tip
- การที่เราไม่ได้ save เป็นนามสกุล .php เพราะว่าเราไม่ได้เขียน Scripts ลงในไฟล์เอกสารนั้นๆ

รูปแบบโค้ดในไฟล์ (sent_mail.php)

<?
   mail($to, $subject, $message, $form);
 //Function mail แล้วตามด้วยค่าตัวแปลต่างๆ
   ?>

หมายเหตุ
//แต่ถ้าเราต้องการเช็คค่าว่าทำการส่งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ให้เขียนโค้ดดังนี้

<?
   if(mail($to, $subject, $message, $form)){
 //เพียงแค่เราใส่ If เพื่อทำการเช็คค่าเพิ่มลงไป
     echo "ส่งข้อมูลถึง $to เรียบร้อยแล้ว";
   }else {

   echo "ไม่สามารถส่งข้อมูลถึง $to ในขณะนี้ได้";
   }
   ?> 


4.> เสร้จแล้วก็ลองทดสอบดูครับ !ไม่สามารถทดสอบในเครื่องเราได้นะครับต้องทดสอบที่ Server ที่เราเช่าบริการอยู่นะครับ ได้ผลลัพธ์อย่างไร Post หรือเมล์บอกบ้างนะครับ


การใช้คำสั่ง Include กับการแสดงผล การใช้คำสั่ง Random กับฐานข้อมูล
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »