หน้าแรก

การใช้คำสั่ง Random กับฐานข้อมูล ใน PHP


//บางคนถามว่าถ้าเราต้องการสุ่มข้อมูลจากฐานข้อมูลทำอย่างไร จริงๆแล้วสามารถทำได้หลายวิธี ที่ผมเขียนนี้เป็นอีกวิธีหนึงนะครับ ลงมือเลยดีกว่า

รูปแบบโค้ด Random ที่ใช้ในฐานข้อมูล

//คำสั่งนี้เป็นการสุ่มข้อความจากฐานข้อมูลออกมาแสดง

<?
   $hostname = "localhost";
   $user = "";
   $password = "";
   $dbname = "database name";
 //ใส่ชื่อ Database
   $tblname = "table name"; //ใส่ชื่อตารางที่เราต้องการค้นหาข้อมูล
   mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("No Connect Database!");
   mysql_select_db($dbname) or die("No Connect Database!"); 

   $sql = "select * from $tblname"; //บรรทัดที่ใช้ในการเขียนคำสั่ง SQL
   
$result = mysql_db_query($dbname,$sql); //นำคำสั่ง SQL ไปประมวลผมกับ Database
   $num_rows = mysql_num_rows($result); //หาจำนวนแถวที่ค้นหาข้อมูลได้
   $random_row = rand(0, ($num_rows - 1)); //ตรงนี้ล่ะครับที่ใช้คำสั่ง Random เพื่อสุ่มค่า 
   mysql_data_seek($result,$random_row); //ค้นหาค่าที่ได้จากการ Random
   $data = mysql_fetch_array($result);
   $message = $data["message"];
 //นำข้อมูลที่ได้เก็บใส่ที่ตัวแปล
   echo $message; //แสดงข้อมุลจากตัวแปลที่ได้
   mysql_close();
?> 


//ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ เช่น การสุ่ม Banner ออกมาแสดงบนเว็บไซต์

การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์ การ Dump ข้อมูล MySQL
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »