หน้าแรก

การใช้คำสั่ง if..else ใน PHP


IF...ELSE เป็นคำสั่งที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจ เราคงจะเคยเขียนโปรแกรมกันมาบ้าง ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมการตัดเกรด เราก้ต้องนำ IF มาใช้งาน

รูปแบบคำสั่ง

if (เงื่อไขที่เราจะเช็ค){
   งานที่เราจะให้ทำ
}

รูปแบบการใช้งาน

<?php
   $a=5;
   $b=2; 
   if ($a > $b) //เงื่อนไขที่เช็ค
   print "a is bigger than b"; //แสดงผลเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง
?> 


การติดตั้ง PHP โดยใช้ Apache จำลองเป็น Server การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »