หน้าแรก

การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin ใน PHP


การสร้าง Database ใน Mysql นั้นถ้าในแบบก่อนๆ ก็จะสร้างด้วยคำสั่ง และเราจะต้องเป็นคนเขียนคำสั่งเองทั้งหมด ก็มีหลายคนหันไปเขียน ASP เพื่อจะนำฐานข้อมูล Access มาใช้งานบนเว็บไซต์ก็มี แต่ตอนนี้ Mysql ก็มีเครื่องมือช่วยในการสร้าง Database แล้ว ความสามารถไม่แพ้ Access เลย ช่วยให้เราสร้าง - ลบข้อมูลที่อยู่ใน Database ได้ง่ายขึ้น 

ขั้นตอนวิธีการสร้าง Database

1.> เปิด PHPMyAdmin ขึ้นมา ถ้าไม่มีเราก็หา
 Download มาติดตั้งใน Webserver ของเราได้


2.> ใส่ชื่อที่เราต้องการ Database ในช่อง Create new database แล้วกดปุ่ม Create
 ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการสร้าง Database :studentหลังจากที่เรา Create


3.> หลังจากนั้นให้เราสร้างตาราง เพื่อรองรับข้อมูลต่างๆ ที่เราจะเก็บ ในที่นี้ผมจะสรั้างตาราง grade เพื่อเก็บข้อมูลของนักศึกษา ให้เราใส่ชื่อตารางทีเราต้องการสร้างในช่อง Create new table
 และที่สำคัญเราควรกำหนด Fields ที่เราจะเก็บข้อมูลด้วย


4.> หลังจากนั้นกำหนดชนิดของข้อมูลใน Fields ที่เราสร้างขึ้น


5.> เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้าง Database ขึ้นมาใช้เก็บข้อมูลในงานของเราต่างๆ ได้แล้ว 


การใช้คำสั่ง if..else การใช้คำสั่งวนลูป while
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »