หน้าแรก

การใช้คำสั่งวนลูป while ใน PHP


while เป็นคำสั่งวนลูป เพื่อช่วยในการประหยัดโค้ดที่เราจะเขียน และทำให้การทำงานของโปรแกรมมีความเร็วในการทำงานขึ้นด้วย

รูปแบบคำสั่ง 

while (เงื่อไขที่วน){
    งานที่ทำในขณะวนลูปตัวอย่างการใช้งาน

<?php
  /* ตัวอย่างที่ 1 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10) { //เงื่อนไขที่วน
      print $i++; /* แสดงผลที่ได้ $i */
   }

/* ตัวอย่างที่ 2 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10): //เงื่อนไขที่วน
      print $i;
      $i++; //วนครั้งละ 1
   endwhile;
?>


การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin การใช้คำสั่งวนลูป do..while
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »