หน้าแรก

การใช้คำสั่งวนลูป do..while ใน PHP


รูปแบบคำสั่ง 

do {
   งานที่ทำ
} while (เงื่อนไข);

รูปแบบการใช้งาน 

<?php
   $i = 0; //เริ่มต้นการวน
   do {
   print $i; //แสดงงานที่ทำ
   } while ($i > 0); //เงื่อนไขที่เช็ค
?>

การใช้คำสั่งวนลูป while การใช้คำสั่งวนลูป for
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »