หน้าแรก

การใช้คำสั่งวนลูป foreach ใน PHP


foreach เป็นคำสั่งวนลูปที่นำข้อมูลออกมาจากตัวแปลที่เป็น array ช่วยให้เราเรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

รูปแบบคำสั่ง

foreach (ตัวแปลที่เป็นarray as $value) งานที่ทำ

รูปแบบการใช้งาน

<?php
   //ตัวอย่างที่ 1
   $arr = array("one", "two", "three");
   reset ($arr);  //สั่งให้ pointer เริ่มที่ array แรก 
  
 foreach ($asize=\"2\"rr as $value) { //เงื่อนไข
      echo "Value: $value<br />\n"; //แสดงผล 
   }

   //ตัวอย่างที่ 2
   $a = array (1, 2, 3, 17);
   foreach ($a as $v) {
      print "Current value of \$a: $v.\n";
   }
?> 

การใช้คำสั่งวนลูป for การใช้งานคำสั่ง Break
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »