หน้าแรก

การใช้งานคำสั่ง Break ใน PHP


Break เป็นคำสั่งที่ใช้ในการหยุดการทำงานของโปรแกรม

รูปแบบคำสั่ง

break; 

รูปแบบการใช้งาน

<?
   $i = 0;
   while (++$i) {
   switch ($i) {
      case 5:
         echo "At 5<br />\n";
         break; /* ออกจากการทำงาน เมื่อทำงานที่ 5*/
      case 10:
         echo "At 10; quitting<br />\n";
         break; /* ออกจากการทำงาน เมื่อทำงานที่ 10*/
      default:
   break;
   }
   }

?> 

การใช้คำสั่งวนลูป foreach การใช้งานคำสั่ง Continue
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »