หน้าแรก

การใช้คำสั่ง Checkdate ใน PHP


Checkdate เป็นฟังค์ชั่นที่ใช้ในการเช็ควันที่ว่าในปีนั้นๆ มีวันที่นี้หรือไม่ 

รูปแบบคำสั่ง

  checkdate (เดือน,วัน,ปี);

รูปแบบการใช้งาน

<? 
  echo checkdate (10,20,2000); //ใส่วันที่ ที่เราต้องการทราบ หลังจากนั้นถ้าได้ 1 แสดงว่ามี 0 ไม่มี

?>

การใช้งานคำสั่ง switch การใช้คำสั่ง Date
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »