หน้าแรก

การใช้งานคำสั่ง strftime ใน PHP


strftime เป็นการแสดงวันที่และเวลาอีกแบบโดยแบบนี้เราสามารถกำหนดโซนเวลาได้

รูปแบบคำสั่ง
 

strftime ("%วัน %เดือน %ปี");

รูปแบบการใช้งาน

<?
  setlocale("LC_TIME","th"); //กำหนดโซนเวลา
  echo strftime ("%d %m %y"); //แสดงรูปแบบเวลาที่ต้องการ
?>

การใช้คำสั่ง Date การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »