หน้าแรก

เทคนิคการแสดงค่า IP Address ใน PHP


เห็นหลานคนถามมาผมเลยนำมาเขียนเป็นบทความเพื่อให้ทุกคน หรือผู้ที่อยากรู้ได้ทราบ IP Address ก็คือหมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ

รูปแบบคำสั่ง

$REMOTE_ADDR //เป็นคำสั่งที่ใช้ในการอ่านค่า IP Address

รูปแบบการใช้งาน 

<?
$ip_address = $REMOTE_ADDR; 
echo "IP ของคุณคือ $ip_address";
?>

หรือเขียนได้อีกแบบ

<?
echo $ip_address = $REMOTE_ADDR; 
?>

ก็ลองนำไปประยุกค์ใช้ดูนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถาม-ตอบทุกๆ คน ที่ทำให้คนอื่นและเราได้รู้เพิ่มขึ้น

การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »