หน้าแรก

ทดสอบการแสดงผลรูปภาพที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL ใน PHP


 หลังจากที่เราเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูการนำข้อมูลรูปภาพออกจากฐานข้อมูลมาแสดงผล แบบแรกจะเป็นการแสดงผลแบบธรรมดาไม่วนลูปนะครับเพื่อให้เข้าใจหลักการแสดงผล

ขั้นตอนการทำ

1. แบบนี้เราจะใช้แบบแสดงข้อมูลออกมาตรงๆ เลยจะไม่รวมกับคำสั่ง HTML 

<?
$hostname = "localhost"; 
$user = ""; 
$password = ""; 
$dbname = "test"; 
$tblname = "images";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); 
$sql = "select * from images";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
$images = $result[images];
echo $images;
?>

2. ผลที่ได้จากโค้ดนี้


3. อย่าลืมนะครับนี่เป็นเพียงการทดสอบการแสดงผลรูปภาพ

เทคนิคการเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »