หน้าแรก

การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP ใน PHP


การกำหนดค่าตัวแปลคงที่ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ตัวแปลโดยที่เราไม่ต้องเสรยเวลามาสร้างหรือมากำหนดค่าให้กับตัวแปลใหม่

รูปแบบคำสั่ง 

DEFINE(ชื่อตัวแปล, ค่าของตัวแปล);


ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์ PHP ขึ้นมาแล้วเขียนโค้ดดังนี้

<?php
define("hello", "สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ\n");
define("line", "===============================");
define("newline", "<BR>");
define("detail", "โฮมเพจของเราเป็นโฮมเพจเกี่ยวกับการศึกษาแบบ Online");
echo(hello.newline.line.newline.detail.newline.newline.line);
?>

2. หลังจากที่เราเขียนเสร็จลองทดสอบจะได้ผลดังภาพ


ทดสอบการแสดงผลรูปภาพที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL การแสดงผลรูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล ฉบับสมบูรณ์
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »