หน้าแรก

การแสดงผลรูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล ฉบับสมบูรณ์ ใน PHP


เทคนิคการแสดงผลรูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล MySQL วิธีนี้เป็นวิธีที่หลายๆ คนนำไปประยุกต์กันได้มาดูขั้นตอนการทำดีกว่าครับ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์เพื่อดึงข้อมูลรูปภาพออกมาจากฐานข้อมูลก่อนเขียนโค้ดดังนี้ผมตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า show_img.php 

<?
$hostname = "localhost"; 
$user = ""; 
$password = ""; 
$dbname = "test"; 
$tblname = "images";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "select * from $tblname where id=$id"; //ดูที่เงื่อนไขตรงนี้ให้ดีนะครับ
$result = mysql_db_query($dbname,$sql) or die("ไม่สามารถ query ข้อมูลได้");
$images = mysql_fetch_array($result);
echo $images['images']; //กำหนดชื่อ Field ที่จะแสดง
?>

2. หลังจากนั้นให้เราดึงข้อมูลจากไฟล์ show_img.php ออกมาแสดงตามหน้าที่เราต้องการได้เลยครับ ผมตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า show.php

<?
$hostname = "localhost"; 
$user = ""; 
$password = ""; 
$dbname = "test"; 
$tblname = "images";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); 
$sql = "select * from images";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
$i=0;
while ($i < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
$id = $result[id]; //ดึงค่า id ของรูปภาพออกมา
echo"<BR><p align=center><IMG SRC=\"show_img.php?id=$id\" BORDER=0 ALT=\"\"></p>"; //ตรงนี้เป็นการฝากค่า id ไปว่าจะเอารูปไหนมาแสดง
$i++;
}
mysql_close();
?>

3. ถ้าทำถูกผลลัพธ์จะได้ออกมาดังภาพ


4. ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรบอกด้วยนะครับ

การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP เทคนิคการสร้างฟอร์มค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »