หน้าแรก

Vase ใน 3Dmax


Vase

เริ่มกันเลยครับ ให้รันโปรแกรม 3D Studio MAX เอาไว้เลยครับ
- เลือกที่ช่องมองจากด้านบน โดยให้ คลิ้กขวาที่ ช่อง Top แล้วจะมีแถบ สีขาวรอบช่อง Top View
- สร้างท่อขนาด รัศมี 45 , 50 สูง 100 โดยเลือก Create ( เป็นรูปมือ ที่นิ้วชี้มีแสง ) แล้วเลือก Geometry ( ทรงกระบอก กับ ทรงกลม ) คลิ้กที่ปุ่ม Tube จะมี เมนูใหม่ขึ้น มาด้านล่าง ให้เลือก Keyboard Entry ใส่ค่า ดังนี้ X:0 Y:0 Z:0 Inner Radius:45 Outer Radius:50 Height:100 คลิ้กที่ปุ่ม Creat จะได้ท่อขึ้นมา
- ปรับค่า Polygon โดยเลื่อน แถบเครื่องมือ ลงมาจะเห็นหัวข้อ Parameters ถ้าไม่มีให้ เลือกที่ Modify ( รูปทรงกระบอก ถูกบิด ) แล้วจะมีหัวข้อ Modify ให้เลือก ให้ใส่ค่าดังนี้ Height Segments:15 Cap Segments:1 Sides:24
- ใส่ FFD Modifier ให้ ท่อนี้ โดยเลือกที่ Modify ( รูปทรงกระบอก ถูกบิด ) แล้วคลิ้กที่ ปุ่ม More... จะมีหน้าต่าง ใหม่ขึ้นมา ให้เลือก FFD(box) เลือก OK
- กำหนดค่าของ FFD Modifier โดยเลื่อนแถบเครื่องมือ ลงมาด้านล่าง ในหัวข้อ Parameters คลิ้กที่ปุ่ม Set Number of Points จะมีหน้าต่าง ใหม่ขึ้นมา ให้ใส่ค่าดังนี้ length:2 Width:2 Height:6 เลือก OK จะได้ภาพดังรูปข้างล่างนี้- เปลี่ยนไปดูที่ Front View โดยคลิ้กขวา ที่ Front View
- เริ่มจัดรูปให้มีรูปเหมือน แจกัน โดยคลิ้กที่ปุ่ม Sub-Object เลือก Control Points ก่อน
- ตั้งค่าให้เป็น การย่อขยาย โดยเลือกที่ ปุ่ม Select and Uniform Scale ( เป็นรูปสี่เหลี่ยม ใหญ่ และ เล็ก โดยที่อัน เล็ก อยู่ในอัน ใหญ่ อยู่ใต้ Menu Bar)
- ทำการเลือกให้ ทำเฉพาะแกน X โดยเลือก ที่ Restrict to X ( เป็นรูปตัว X โดยปุ่ม จะอยู่ข้างๆ Y )
- ทำการจัดรูปให้ มีรูปเป็น แจกัน โดยให้เลือก จุดเป็นคู่ๆ ( ให้ลากช่อง ครอบ จุดที่จะเลือก ) แล้วเลื่อนขยาย ตามรูปทรงที่ ต้องการจะได้รูป ทรงดังรูป ด้านล่างนี้- ใส่พื้นผิวตามชอบใจ โดยเลือก Tools --> Material Editor... ที่ Menu Bar จะขึ้น หน้าต่าง ใหม่มา ให้คลิ้กที่ปุ่ม Assign Material to Selection ( เป็นรูป ทรงกลม แล้ว มีลูกศร ชี้ไปที่ ลูกบาศก์ ) คลิ้กที่ปุ่มสี่เหลี่ยม ว่างๆ ที่อยู่หลัง Diffuse จะมีหน้าต่างใหม่ ขึ้นมาให้เลือก Bitmap คลิ้ก OK จะมี ช่อง สี่เหลี่ยม ยาวๆ ว่างๆ อยู่ข้างหลัง คำว่า Bitmap : ให้คลิ้ก แล้วเลือก รูปที่จะ ทำเป็นพื้นผิว เสร็จแล้ว ปิดหน้าต่าง Material Editor ไป
- ปรับ มุมกล้องตามชอบ โดยใช้เครื่องมือ ทางด้าน ขาวล่าง
- ทำการ Render โดย เลือก Rendering --> Render จะมีหน้าต่างใหม่ ขึ้นมา ให้คลิ้ก OK จะได้รูป ดังรูปด้านล่างนี้ข้อมูลจาก http://lightning.prohosting.com

Head Modeling Using NURBS Head 
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ 3Dmax ทั้งหมด »