หน้าแรก

การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php) ใน PHP


การสร้าง webboard ตอนที่ 2 เป็นการสร้างไฟล์ config.inc.php เพื่อใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องประกาศฐานข้อมูลบ่อยครั้ง

ขั้นตอนการทำ
1. สร้างไฟล์เอกสาร php ขึ้นมาแล้วทำการ save ให้เป็นไฟล์ config.inc.php แล้วทำการเขีนโค้ดดังนี้

<?
$host = "127.0.0.1";
$user = ""; //user ฐานข้อมูล
$passwd = ""; //pass ฐานข้อมูล
$dbname = "webboard";
mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("ติดต่อ Host ไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
?>

2. หลังจากนั้นเวลาที่เราเรียกใช้ให้ใช้คำสั่ง include(); รูปแบบการใช้

include('config.inc.php');

3. ดังนั้นทุกหน้าถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ใช้คำสั่งนี้ทุกครั้ง ในตอนต่อไปเป็นการสร้างคำสั่งการตั้งคำถาม

การสร้าง webboard ตอนที่ 1 (ฐานข้อมูล) การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »