หน้าแรก

การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้) ใน PHP


การสร้าง webboard ตอน 5 เป็นการสร้าง Link ให้กับกระทู้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปตอบคำถามได้ โดยการเขียนจะต่อจากตอนที่แล้วนะครับ เราจะแก้ไขไฟล์ webboard.php นะครับ มาดูการทำกันเลยนะครับ

ขั้นตอนการทำ
1. เปิดไฟล์ webboard.php ขึ้นมาเพื่อทำการแก้ไข *ผมจะมาร์คส่วนที่ต้องแก้ให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการงง

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>

<body>
<u><strong>แสดงกระทู้ webthaidd.com</strong></u><strong> </strong>[<a href="post.php">ตั้งกระทู้ใหม่</a>]<br>
<?
include('config.inc.php');
$sql = "select * from quiz order by id_quiz desc";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);

// หาจำนวนเรกคอร์ดข้อมูลในตาราง
$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
// เริ่มวนรอบแสดงข้อมูล
$i=0;
while ($i < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
$id_quiz = $result[id_quiz];
$title = $result[title];
$name = $result[name];
$message = $result[message];
$email = $result[email];
$date_q = $result[date_q];
$count_q = $result[count_q];

echo "<FONT COLOR=\"red\"><b>".sprintf("%05d", $id_quiz)."</b></FONT>"; //แสดงหมายเลขแบบมีเงื่อนไข
echo " <A HREF=\"show_ans.php?id_quiz=$id_quiz\" target=\"$id_quiz\">$title</A> <FONT COLOR=\"blue\">$date_q</FONT> $name<BR>"; //เราใส่ Tag Link ลงไปนะครับ แต่เราฝากค่ากระทู้ไปด้วยนะครับจะได้ตอบถูกข้อ

$i++;
}
// ปิดการติดต่อฐานข้อมูล
mysql_close();
?>
</body>
</html>

2. หลังจากนั้นลองทดสอบดูนะครับ ลองสังเกตุที่ Status นะครับเวลาที่เราเอา mouse ไปชี้ที่ link จะบอกหมายเลขกระทู้

Staus Link

3. ครับก็ลองใส่ link ดูนะครับ ในตอนจบการสร้างเว็บบอร์ด ก็คอยติดตามกันนะครับ


การสร้าง webboard ตอน 4 (แสดงกระทู้) การสร้าง webboard ตอน 6 (การตอบกระทู้)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »