หน้าแรก

การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด) ใน PHP


การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด) หลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร จริงๆแล้ว Poll ที่เรากำลังทำอยู่นี้สามารถเพิ่มหัวข้อในการสำรวจได้ แต่เนื่องด้วยมีหลายหัวข้อ Script ไม่สามารถรู้เลยว่าจะใช้หัวข้อไหน ดังนั้นเราจึงต้องเขียน Script Set Active ให้กับ Poll

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์ set_active.php เพื่อใช้ในการกำหนด Poll 

Poll Active
ตั้ง Active เพื่อกำหนดหัวข้อโหวด
อยากให้ kedvicha.com รักคุณใหม?
กลับไปหน้าโหวด
By kedvicha.com

โค้ดที่เขียนในไฟล์

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<form name="form1" method="post" action="set_active.php">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr> 
<td><b>Poll <font color="#FF0000">Active</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td><font size="2">ตั้ง Active เพื่อกำหนดหัวข้อโหวด</font></td>
</tr>
<?
include('config.inc.php');
if($active_submit){
$sql = mysql_query("UPDATE poll SET active='no' WHERE active='yes'");
$sql = mysql_query("UPDATE poll SET active='yes' WHERE pollid=$active_choice[0]");
}
$query = mysql_query("SELECT * FROM poll");
while($row = mysql_fetch_array($query)){
$pollid = $row['pollid'];
$qpoll = $row['qpoll'];
$active = $row['active'];
if($active=="no"){
$check="";
}else $check="checked";
echo "<tr> 
<td>
<input type=\"radio\" name=\"active_choice[]\" value=\"$pollid\" $check> $qpoll
</td>
</tr>";

?>
<tr> 
<td height="30"> 
<input type="submit" name="active_submit" value="Active">

</td>
</tr>
<tr> 
<td height="30"> 
<A HREF="vote.php">กลับไปหน้าโหวด</A>

</td>
</tr>
<tr> 
<td><font size="2">By kedvicha.com</font></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>


2. ต่อไปเราจะต้องสร้างไฟล์ vote.php เพื่อจะใช้ในการ Vote อ่านตอนต่อไป

การทำ Poll ตอนที่ 3 (การทำระบบ Admin เพื่อกำหนดหัวข้อ Poll) การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »