หน้าแรก

การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL ใน PHP


มาถึงทุกวันนี้ สำหรับคนที่เคยสัมผัสกับ php แล้วคงไม่มีใครรู้จักฐานข้อมูลที่ชื่อ MySQL จะว่าไปแล้วดูจะเป็นของคู่กัน ยังไงยังงั้น แต่หลายๆ ครั้งที่หลายๆ คนใช้คำสั่ง SQL อาจจะมีข้อสงสัยอยู่ที่ว่าถ้าในฐานข้อมูลมีข้อมูลจำนวนเยอะๆ แล้วเราจะสามารถหาค่าที่น้อยที่สุดในตารางนั้นๆ ได้อย่างไร หรือถ้าเรียกให้ Inter นิดนึงก็คือค่า Min เราลองมาดูเทคนิคนี้กันนะครับ ว่าแท้จริงแล้วเราควรจะเขียน php และ sql ในรูปแบบใด

ขั้นตอนการเขียน

1. คำสั่งหลักๆ ที่ใช้ในการเขียนครั้งนี้ 

mysql_query  คลิกที่คำสั่งเพื่อดูคำอธิบาย
mysql_result  คลิกที่คำสั่งเพื่อดูคำอธิบาย

2. จากนั้นสร้างฐานข้อมูล และสร้างตารางดังนี้### โครงสร้างตาราง `tb_value`###

CREATE TABLE `tb_value` (
`number` int(11) default NULL
) TYPE=MyISAM;


### dump ตาราง `tb_value`###

INSERT INTO `tb_value` VALUES (1000);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (400);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (1500);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (800);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (3000);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (2000);


3. สร้างไฟล์ที่ชื่อ min.php และเขียนคำสั่งดังนี้ 

<?
$hostnameDB 
"localhost";
$userDB "";
$passwordDB "";
$dbname "test";
mysql_connect($hostnameDB$userDB$passwordDB) or die("No Connect Server");
mysql_select_db($dbname) or die("No Connect Database!");
$max mysql_query("select min(number) from tb_value");
echo 
$total_max mysql_result($max,0);
mysql_close();
?> 


4. จากนั้นลอง Run จะพบกับค่าที่ได้คือ 400 จากนั้นลองนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ดูนะครับ ขอให้สนุกกับการทำเว็บ ^^! 


การหาค่าสูงสุด (MAX) จากฐานข้อมูล MySQL ฟันธง! จะเลือกใช้อะไรดีระหว่าง include(), include_once(), require() และ require_once()
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »