หน้าแรก

เครื่องหมายเปรียบเทียบ (Relational and Logical Operators) ใน javascript


สวัสดีครับ เมื่อบทความตอนที่แล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของตัวแปรแบบ ต่างๆ และเครื่องหมายดำเนินการทางคณิตศาสตร์ไปแล้วสำหรับบทความในบทนี้ผมจะกล่าวถึงหัวข้อ เครื่องหมายเปรียบเทียบ และ เครื่องหมายตรรก ในจาวานะครับ

เครื่องหมายเปรียบเทียบ (Relational and Logical Operators)

จากตารางจะเป็นการใช้สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบค่าในทางคณิตศาสตร์ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเมื่อเปรียบเทียบค่าแล้วจะมีค่าเป็นบูลีน(boolean) คือ true และ false นั่นเอง

เครื่องหมายตรรก (Logical Operators)

เครื่องหมาย && (AND)

เครื่องหมาย || (OR)

เครื่องหมาย ! (NOT)

เป็นกลุ่มเครื่องหมายอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเชื่ืิอมประโยคมากกว่า 1 ประโยคเข้าด้วยกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะได้เป็นค่าของบูลีน(boolean)เช่นกัน ให้ดูตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้

อธิบายโปรแกรม จากโปรแกรมเป็นการทดสอบการใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์โดยกำหนดให้ตัวแปร x และ y มีค่าคงที่ค่าหนึ่ง จากนั้นนำตะวแปร x และ y มาใช้เครื่องหมายต่างๆ เปรียบเทียบกันโดยใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบและเครื่องที่ใช้เชื่อมประโยค ให้เราลองสังเกตุผลลัพธ์ที่ออกมาดูนะครับว่าตรงกับการคำนวณตามที่เราคิดไว้ไหม

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

จากตารางเป็นการแสดงถึงลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการในภาษา java ซึ่งการคำนวณในทางคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่เหมือนวิธีการคำนวณของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่น

4 + 5 = 9

มนุษย์ใช้วิธีการคำนวณโดยคิดจากซ้ายไปขวา โดยเขียน 4 + 5 แล้วจึงเท่ากับ 9 แต่ในทางคอมพิวเตอร์จะใช้วิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

9 = 4 + 5

จะเห็นว่าจะมีการบวกค่า 4 กับ 5 จากทางขวามือแล้วนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ทางซ้ายมือ ดังนั้นจากตารางลำดับความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นการลำดับการคำนวณที่เกิดขึ้นเมื่อในประโยคหนึ่งๆ มีเครื่องหมายการคำนวณที่มากกว่า 1 เครื่องหมายและมีเครื่องหมายหลายชนิดปนกัน ตัวอย่างเช่น

อธิบายโปรแกรม จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีการประกาศตัวแปร คือ x เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม y และ z เป็นตัวแปรแบบทศนิยม z = (x+y)*2/4+1; เป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ซึ่งค่าที่ได้จะนำไปเก็บไว้ที่ตัวแปร z จากประโยค (x+y)*2/4+1 นี้ เราสามารถคำนวณโดยใช้วิธีลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการได้ดังนี้

วงเล็บสำคัญสุด
( x+y) = 3+3.5 = 6.5 ----------> 6.5*2/4+1

เครื่องหมายคูณสำคัญสุด
6.5*2 = 13 ----------> 13/4+1

เครื่องหมายหารสำคัญสุด
13/4 = 3.25 ----------> 3.25 +1

z = 4.25

เครื่องหมายเปรียบเทียบและเชื่อมประโยคนั้นมีความสำคัญในการเขียนโปรแกรมในครั้งต่อๆ ไปนะครับลองฝึกใช้งานให้ชำนาญ ส่วนลำดับความสำคัญในการคำนวณนั้นเป็นแนวทางในการคิดเพื่อเวลาเราเขียนโปรแกรมมรามีการคำนวณเยอะๆ จะได้ไม่เกินความสับสนและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สำหรับบทความนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับ เจอกันบทความหน้าครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบทความครับ...

ชนิดข้อมูลของตัวแปร การแปลงชนิดหรือ Type ของตัวแปร
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ javascript ทั้งหมด »