หน้าแรก

การใช้คำสั่ง แบบ simple if ใน javascript


สวัสดีครับ บทความคราวที่แล้วผมได้พูดถึงการ Casting ข้อมูลไป เป็นอย่างไรบ้างครับคงไม่ยากไปใช่ไหมครับ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนก็อย่าเพิ่งท้อ นะครับพยายามทำความเข้าใจให้ได้เพราะในบทต่อๆ ไปเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แล้วครับ ส่วนในบทนี้ผมจะมาเข้าเรื่องของ คำสั่งควบคุม(Control Statement) ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมโปรแกรมของเราให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นครับ คำสั่งเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรมมีทางเลือกหรือทำให้โปรแกรม มีการทำงานแบบวนซ้ำหรือวนลูป(Loop) นั่นเอง เรามาเริ่มที่คำสั่งแรกกันเลยนะครับ
คำสั่ง if
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ โดยถ้าเป็นจริงจะไปทำงานในกลุ่มคำสั่งที่เรากำหนดไว้ และถ้าเป็นเท็จก็จะไปทำงานอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือก อีกทางหนึ่งในโปรแกรม ผมจะแบ่งรูปแบบของคำสั่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบเงื่อนไขเดียว (simple if) ,แบบ 2 เงื่อนไข (if…else) และแบบซ้อน (nested if) นะครับ ในบทความนี้ผมจะพูดถึงแบบเงื่อนไขเดียวก่อนนะครับ

1 .แบบเงื่อนไขเดียว (simple if) มีรูปแบบดังนี้

เราจะเห็นรูปแบบในการเขียนของคำสั่งนี้นะครับ โดยเงื่อนไขในวงเล็บนั้นจะเป็นประโยคทางตรรก ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นจริงก็จะเข้ามาทำงานในกลุ่มคำสั่งที่เรากำหนด ไว้ในขอบเขตของเครื่องหมายปีกกา แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะข้ามไปทำส่วนต่อไปของโปรแกรมทันที มาลองดูแผนภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันอีกทีนะครับ

ดูจากแผนภาพแล้วพอจะเข้าใจรูปแบบเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ จะเห็นว่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะวิ่งมาตามลูกศรเข้ามาทำตามกลุ่มคำสั่งที่เรากำหนด แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะ วิ่งข้ามมาที่คำสั่งถัดไปซึ่งก็คือส่วนต่อไปของโปรแกรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง if นั่นเอง รูปแบบนี้เป็น simple if นะครับ ลองมาดูตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมกันเลยครับ

อธิบายโปรแกรม จากโปรแกรมจะมีชื่อคลาสเป็น SimIF ใน main method จะประกาศตัวแปรไว้ 3 ตัวคือ x = 8 , y = 2 และตัวแปร z จากนั้นมาเจอคำสั่ง if โดยมีเงื่อไข ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ y ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะเข้ามาทำคำสั่งภายในเครื่องหมายปีกกาทันที คือให้หาค่าของ x-y และแสดงผลออกมา แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามาทำส่วน ต่อไปของโปรแกรมคือ หาค่าของ x+y และแสดงผลออกมา เมื่อรันโปรแกรมนี้แล้วจะได้ผลลัพธ์คือ z = 6 และ z = 10 นะครับ ให้ลองเปลี่ยนค่า x ให้น้อยกว่าค่า y ดูนะครับ แล้วลองรันโปรแกรมดูใหม่ครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร?
ถ้าใครเข้าใจโปรแกรมในส่วนข้างบนแล้วก็ลองมาดูโปรแกรมต่อไปนี้ดูนะครับแล้วลองแก้ไขโปแกรมให้ผมดูซักหน่อย และอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมครับ ในส่วนนี้คิด เสียว่าเป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกกันสังเกตนะครับ

โปรแกรมที่ท่านเห็นจะเหมือนกับโปรแกรมในตอนแรกนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าผมได้เอาเครื่องหมายปีกกาของ if ออกไปลองแก้ไขตามโจทย์ดูนะครับแล้วลองรันโปรแกรมดู มันจะมีข้อผิดพลาดอยู่ครับ ลองแก้โปรแกรมให้ถูกต้องดูนะครับและผลจากการรันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างลองทำความเข้าใจดูนะครับมันมีความหมายอะไรบ้างอย่างอยู่ ในบทความ หน้าผมจะมาเฉลยให้ครับ สำหรับบทความนี้ผมขอจบแค่เรื่องของ simple if ไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคราวหน้ามาว่ากันด้วยเรื่องของคำสั่งแบบ 2 เงื่อนไข (if…else) กันต่อครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบทความครับ...


การแปลงชนิดหรือ Type ของตัวแปร การใช้คำสั่ง แบบ if...else
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ javascript ทั้งหมด »