หน้าแรก

การกำหนดลักษณะ ตัวอักษรด้วย CSS ใน CSS


การกำหนดลักษณะให้ตัวอักษร ใน HTML เราจะใช้ tag ข้อความ น่าจะพอจำกันได้อยู่ แต่ในเอกสาร HTML/XHTML แบบ strict จะถือว่า tag เป็น tag ที่ล้าสมัยแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ให้เราใช้ CSS แทนค่ะ

เรา็สามารถใช้ CSS กำหนดลักษณะให้ตัวอักษรได้ โดยกำหนดรูปแบบ font ผ่าน Property ต่างๆ ให้กับ HTML element เช่น

,

,,

และอื่นๆ

PropertyDescriptionValues
font-familyใช้กำหนดชนิด font ที่ต้องการจะให้แสดงผล โดยที่ font นั้นจะต้องมีอยู่ในเครื่องของผู้ใช้งานด้วยเช่น Arial, Helvetica, sans-serif
font-sizeใช้กำหนดขนาดของตัวอักษร ที่จะให้แสดงผล /td>xx-small 
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large 
smaller 
larger 
18px
70% 
150%
font-styleใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษรในลักษณะต่างๆnormal
italic
oblique เอียง 45 องศา
font-variant
ใช้แปลงตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็กให้เป็นพิมพ์ใหญ่
โดยที่ขนาดตัวอักษรยังคงเท่าตัวพิมพ์เล็ก 
normal
Small-Caps
font-weightใช้กำหนดความหนาของตัวอักษรnormal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
colorใช้กำหนดสีให้ตัวอักษรred
#000099
fontเราสามารถกำหนด property ให้กับ font ได้ในคำสั่งประกาศเดียวfont-style
font-variant
font-weight
font-size
font-family
Example


CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML  ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTM ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ ด้วยการกำหนดคุณสมบัติให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML Output

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML  ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTM ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ ด้วยการกำหนดคุณสมบัติให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML

Example

Love me Love my dog

Love me Love my dog


Love me Love my dog

Output

Love me Love my dog

Love me Love my dog

Love me Love my dogContextual selectors การปรับลูกเล่นตัวอัษรด้วย CSS
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ CSS ทั้งหมด »