หน้าแรก

jQuery คำสั่งแอททริบิวท์ .prop() ใน jquery


.prop(propertyName) Returns: String

คำสั่ง .prop() เป็นคำสั่ง get property จาก dom ตัวแรก ที่ match กับ selector เท่านั้น หากเราใช้ ใน loop .each() หรือ .map() มันก็จะยังแสดงค่าของ match element แรกเท่านั้น
return undefined ถ้าไม่ พบ property ดังกล่าว

<div  class='ex1' >This is a div</div>
<p  class='ex1'>This is a p</p>
 
<script>
jQuery(document).ready(function(){
	alert($('.ex1').prop('tagName'));
	//จะ  alert div
 
	$('.ex1').each(function(){
		alert($('.ex1').prop('tagName'));
	});
	//alert div 2 ครั้ง 
});
</script>

จากตัวอย่างด้านบน เราสามารถ get property ได้หลายแบบ ดังนี้ selectedIndex, tagName, nodeName, nodeType, ownerDocument, defaultChecked, and defaultSelected
สำหรับ property แต่ละตัวคืออะไรกันบ้าง ลองไปเล่นกันดูเองนะครับ ผมก็ไม่รู้จักทุกตัว กลัวปล่อยเป็ด ฮาๆๆ

ตัวอย่างเพิ่มเติมลองไปดูที่ jquery.com


jQuery คำสั่งแอททริบิวท์ .removeAttr() jQuery คำสั่งคลาส .addClass()
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ jquery ทั้งหมด »