หน้าแรก

jQuery traversing #ตอนที่ 1 filtering คำสั่ง .eq() ใน jquery


ตัว jQuery traversing – filtering นี้้ มันก็คล้ายๆกับ jQuery selector filter แหละ แค่เปลี่ยนจากการ select ใน selector เปลี่ยนเป็นการ การ filter result ที่ได้จาก selector

.eq(index) และ .eq(-index) Returns: jQuery

หากยังจำกันได้ eq() จะมีแล้วใน jQuery selector ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเคยพิสูจน์ความเร็ว ระหว่าง eq() ใน selector กับ eq ของ traversing พบว่า eq() ใน selector สามารถทำงานได้เร็วกว่า เราจึงควรเลือกใช้ eq() ใน selector มากกว่านะคร้าบบบบ
แต่ถึงยังไงก็คงต้่องมีใน blog เืพื่อให้เนื้อหาครบถ้วน
eq คือการเลือก ลำดับ selector เช่น

	<ul class="level-1">
	  <li class="item-i">I</li>
	  <li class="item-ii">II</li>
	  <li class="item-iii">III</li>
	  <li class="item-iiii">IIII</li>
	  <li class="item-iiiii">IIIII</li>
	</ul>
	jQuery('ul li').eq(1);
	// จะ select ได้   <li class="item-ii">II</li>

ส่วน eq ที่มีค่าเป็นลบ คือการ select โดยนับจากตัวท้ายสุด เช่น

	jQuery('ul li').eq(-1);
	//จะ select ได้ <li class="item-iiiii">IIIII</li>
	jQuery('ul li').eq(-2);
	//จะ select ได้ <li class="item-iiii">IIII</li>

jQuery คำสั่ง .val() jQuery traversing #ตอนที่ 2 filtering คำสั่ง .is()
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ jquery ทั้งหมด »