หน้าแรก

การระบายสีภาพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool ใน Photoshop


1.เลือกภาพที่ต้องการระบาย แล้วเปิดไฟล์ภาำพนั้นขึ้นมา

2.เลือกส่วนของภาพที่เราต้องการระบายสี โดยใช้เครื่องมือ Lasso หรือเครื่องมือ Marquee เพื่อเลือก Select เฉพาะส่วนของรูปก็ได้แล้วแต่ความถนัด 

3.เมื่อเลือกส่วนที่ต้องการระบายได้แล้ว ก็ทำการเลือกเครื่องมือ Brush Tool แล้วเลืิอก Foreground Color โดยสามารถเลือกForeground color ได้ที่ีี่แถบเครื่อง  แล้วเลือกสีที่ต้องการ 
แล้วนำเครื่องมือ Brush Tool ไประบายในส่วนที่เรา Select ไว้ เึครื่องมือ Brush Tool จะเลือกระบายสีในเฉพาะ่ส่วนที่เราได้ Select ไว้เท่านั้น เพิ่ม-ลด ความหนาของการลงสีที่ Opacity ที่แถบ Option ด้านบนนะคะ 

 

4.เมื่อระบายภาพเสร็จแล้วเราก็จะำได้ภาพที่มีความสวยแตกต่างจากภาพเดิม ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมภาพที่ได้นั้นใหม่้ก็ได้แล้วแต่ความต้องการ หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตกแต่งภาพอื่นๆก็ได้


การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool การใช้งานเครื่องมือ Blur Tool
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ Photoshop ทั้งหมด »