หน้าแรก

PHP

การพัฒนาเว็บแอพพิเคชันด้วยภาษาเว็บยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก PHP กับนานาเทคนิคที่ไม่ควรพลาด

โครงสร้างของภาษา PHP
การนำโค้ด PHP ใส่ใน HTML
คำสั่งแสดงผลบน Browser
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP
การประกาศตัวแปลในภาษา PHP
การกำหนดค่า ODBC
การใช้คำสั่ง Include กับการแสดงผล
การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์
การใช้คำสั่ง Random กับฐานข้อมูล
การ Dump ข้อมูล MySQL
การส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
การแสดงผลข้อมูล Access
ความหมายของ PHP ?
การติดตั้ง PHP โดยใช้ Apache จำลองเป็น Server
การใช้คำสั่ง if..else
การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin
การใช้คำสั่งวนลูป while
การใช้คำสั่งวนลูป do..while
การใช้คำสั่งวนลูป for
การใช้คำสั่งวนลูป foreach
การใช้งานคำสั่ง Break
การใช้งานคำสั่ง Continue
การใช้งานคำสั่ง switch
การใช้คำสั่ง Checkdate
การใช้คำสั่ง Date
การใช้งานคำสั่ง strftime
การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
การเปลี่ยนสีตัวอักษรใน PHP
เทคนิคการใส่ข้อความใน TextBox โดยใช้ PHP
การทำ Login Session แบบไม่ใช้ฐานข้อมูล
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL
เทคนิคการแสดงค่า IP Address
การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล
เทคนิคการเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL
ทดสอบการแสดงผลรูปภาพที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
การแสดงผลรูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล ฉบับสมบูรณ์
เทคนิคการสร้างฟอร์มค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
การส่งค่า Radio Button ไปยัง PHP
เทคนิคการเก็บชื่อไฟล์รูปภาพลงฐานข้อมูล
เทคนิคการทำ Search Google
เทคนิคการหาค่าความยาวของตัวอักษร
เทคนิคการแสดงรูปภาพแทนตัวเลข
การเปลี่ยน Password Mysql
เทคนิคการตัดคำหยาบ
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
การสร้าง Function แบบไม่ส่งค่า
เทคนิคการทำไฟล์ config.inc.php
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
การหาจำนวน Array
เทคนิคการสุ่มตัวเลข
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL
เทคนิคการแก้ไขข้อมูลใน Mysql
การนับจำนวนวันในรอบปี
เทคนิคการทำให้ Textbox รับค่าได้เฉพาะตัวเลข
การนำข่าวจากเว็บอื่นมาแสดงที่เว็บเรา
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
การสร้าง webboard ตอนที่ 1 (ฐานข้อมูล)
การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php)
การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
การสร้าง webboard ตอน 4 (แสดงกระทู้)
การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้)
การสร้าง webboard ตอน 6 (การตอบกระทู้)
การแสดงค่าของ Array
การทำ User Online
การนำ User Online ไปใช้งาน
ป้องกันผู้ใช้กรอก E-mail มั่วด้วย Java
การแปลงฐานข้อมูลจาก Access มาใส่ใน MySQL
การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร
การทำระบบ Login โดยใช้ฐานข้อมูล
การส่งค่าตัวแปลผ่าน Cookies
การสร้าง New เมือมีคนตั้งกระทู้ ตอนที่ 7
การสร้างตัวแปล Array
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
การทำ Poll ตอนที่ 2 (สร้างไฟล์ Config เชื่อมต่อฐานข้อมูล)
การทำ Poll ตอนที่ 3 (การทำระบบ Admin เพื่อกำหนดหัวข้อ Poll)
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
การเปิดใช้งานโหมด Graphic ใน php
การย้าย Folder ที่เก็บไฟล์ php ใน Apache
การทำ Counter โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL
การสร้างแบบทดสอบเข้ารหัส MD5
การสุ่ม Password
การใช้ Function mktime()
การนำค่าจาก Function mktime กลับมาแสดงผล
ตรวจสอบวันที่ย้อนหลัง - เดินหน้า
การเขียน Script เพื่อแบ่งหน้า
มาทำให้เว็บเราเปลี่ยนภาษาได้กันเถอะ
หลักการทำ Random Code แบบง่ายๆ
การเขียนคำสั่ง PHP ร่วมกับ Java Script
การวนลูปดึงข้อมูลแสดงผลแบบ 2 มิติ
ทริคไม่ยาก สร้างข้อความรูปภาพยืนยันตอน Login
การหาค่าสูงสุด (MAX) จากฐานข้อมูล MySQL
การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL
ฟันธง! จะเลือกใช้อะไรดีระหว่าง include(), include_once(), require() และ require_once()
การใช้งานความสัมธ์แบบ M:N ภาคปฏิบัติ
การเข้ารหัส base64_encode และการถอดรหัส base64_decode
การทำ Login แบบจดจำค่า Cookie
การใส่ Emotion ใส่ในเว็บบอร์ด
การดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาโชว์แบบคอลั่มและแถว
การทำอัปโหลดรูปชนิด gif และ jpg ลงดาต้าเบส ฉบับสมบูรณ์
Block ip คนมาป่วนเว็บไม่ให้เข้าเว็บ
การสร้างไฟล์ word จาก database
ความแตกระหว่างการใช้งาน break; และ exit();
การ Resize รูปภาพชนิด JPEG และ GIF
ประวัติความเป็นมาของ PHP
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
การสร้าง นาฬิกาจับเวลา โดย PHP ร่วมกับ JavaScript
การสลับสี table
การหาจำนวนวันที่ห่างกัน
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
การส่งเมล์ด้วยฟังก์ชั่นส่งเมล์ แบบธรรมดา
การสร้างเมนู 2 ภาษา
การใช้ PHP ทำเครื่องคิดเลขอย่างง่าย
การสร้าง cookie กำหนดเวลาการอนุญาติ
แก้ปัญหา run ภาษาไทย ของ tis620 บน utf-8 ไม่ได้
การสร้างปฏิทิน Online
การสร้างตารางนัดหมายแบบง่าย ๆ
การสร้างระบบงาน Chat Room อย่างง่าย ๆ
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
การตรวจสอบชนิดของไฟล์ในการ Upload ใช้ฟังก์ชั่น strchr();
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
Javascript HV menu นำข้อมูลจาก DB มาแสดง
คำอธิบาย error ที่เกี่ยว PHP ที่มักจะพบกันบ่อย ๆ
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
Rss คืออะไร?
การอ่าน Rss ด้วย PHP
การสร้างข่าวแบบ RSS
การทำ List/Menu จากฐานข้อมูล
การทำ List/Menu ด้วย Ajax